Domofon przezroczysty biały-biały

Unifon głośnomówiący odznacza się następującymi cechami:
· Ujednolicona instalacja osprzętu domofonowego i elektrycznego w
  znormalizowanych puszkach podtynkowych 58 mm.
· Bogate wzornictwo dzięki asortymentowi zgodnemu z programami
  stylstycznymi łączników, dzięki czemu uzyskano jednolity wygląd
  osprzętu domofonowego i elektrycznego.
· Przesyłanie sygnału oraz zasilanie urządzeń audio i wideo za
  pośrednictwem dwużyłowej magistrali zabezpieczonej przed
  skutkami zwarcia i zmianą polaryzacji.
· Modułowa konstrukcja, która upraszcza instalację i umożliwia
  rozszerzenie o następne elementy, jak przycisk wywołania unifonu,
  monitor kolorowy TFT itd.
· Możliwość równoległego połączenia maks. trzech unifonów.
· Możliwość uruchomienia przez jedną osobę dzięki prostej
  procedurze uruchamiania.
· Rozróżnienie sygnałów wywołania z bramofonu, z przycisku przy
  drzwiach do mieszkania i innego unifonu.
· Przyciski są wyposażone w LED-y wskazujące stany.
· Głośnomówiący unifon (sterowana głosem komunikacja
  oraztłumienie echa i szumów z tla).
· Funkcja sterowania rozmową przy głośnych szumach w tle w
  trakcie połączenia głosowego.
· Bezpłatna wewnętrzna komunikacja głosowa możliwa po
  wyposażeniu unifonów w dodatkowe przyciski.
· Blokada podsłuchu.
· Wybór 5 różnych sygnałów wywołania, które można indywidualnie
  przyporządkować poszczególnym przyciskom wywołania.
· Funkcja automatycznego otwierania drzwi: przy włączonej funkcji
  automat do otwierania drzwi uruchamia się automatycznie po
  naciśnięciu przycisku wywołania od drzwi.
· Za pomocą takiego unifonu można zrealizować
  instalacjedomofonowe zawierające do 30 aparatów.
· Włączanie światła i innych funkcji za pośrednictwem wyrobnika
  załączającego 1289 00 lub podtynkowego wyrobnika
  załączającego 1211 00.
· Sterowanie ryglami elektromagnetycznymi.
· Załączanie i wyłączanie dzwonka.
· Przyjmowanie połączenia.
· Aktywacja sterowania głosem.
· Regulacja głośności dzwonka i rozmowy.


Zasilanie: 26 V DC  2 V (napięcie magistralne)
Złącza magistralne 2 zaciski śrubowe dwużyłowej magistrali
2 zaciski śrubowe kondygnacyjnego przycisku wywołania
2 listwy wtykowe magistrali systemowej
1 listwa wtykowa wideo
Złącza modułu rozmównego: 2 listwy wtykowe magistrali systemowej
Zakres temperatur: -5 °C do +50 °C

692,75 zł
Brutto

563,21 netto

Ilość

1280103
GIRA1280103

Produkty polecane