Wył.2P 16A C 0,03A typ-AC Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

Index: SHAD920B | Nr. kat.: ADC966D


Parametry podstawowe:


Prąznamionowy: 16A,
Prą różnicowy: 30mA,
Typ: AC,
Napięciznamionowe: 230V~,
Charakterystykwyzwalania: C,
Optyczny wskaźnik stanu ZAŁ/WYŁ,
Wskaźnik ustawienistyków,
Odporność zwarciow6kA,
Ilość dułów: 2.

Opis dodatkowy:
Wyłącznik różnicowoprądowy (nazwy potocznilecz niepoprawnwyłącznik przeciwporażeniowy, różnicówka, bezpiecznik różnicowoprądowy, czasaużywany angielski skrót RC- residual current device) — zabezpieczenielektryczne, urządzenie, którrozłączobwód, gdy wykryje, żprąelektryczny wypływający z obwodu nijest równy prądowi wpływającemu. Służącdo ochrony ludzi przeporażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim jak i bezpośrednim  ogranicztakżskutki uszkodzeniurządzeń w tym wywołanipożaru.

174,05 zł
Brutto

141,50 netto

Ilość

ADC966D
ADC966D
11 Przedmioty

Opis

Dostępność
3 dni

Produkty polecane