Wył.2P 20A B 0,03A typ AC Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

Index: SHAD920B | Nr. kat.: ADC920D

 

Parametry podstawowe:

Prąznamionowy: 20A,
Znamionowy prą różnicowy: 30mA,
A- prąprzemienny sinusoidalny (wyłacznik reagujtylko nprądy różnicowprzemiennsinusoidalnie)
Napięciznamionowe: 230V~,
Charakterystykwyzwalania: B (szybka),
Optyczny wskaźnik stanu ZAŁ/WYŁ,
Wskaźnik ustawienistyków,
Odporność zwarciow6kA,
Ilość dułów: 2.

Opis dodatkowy:
Wyłącznik różnicowoprądowy (nazwy potocznilecz niepoprawnwyłącznik przeciwporażeniowy, różnicówka, bezpiecznik różnicowoprądowy, czasaużywany angielski skrót RC- residual current device) — zabezpieczenielektryczne, urządzenie, którrozłączobwód, gdy wykryje, żprąelektryczny wypływający z obwodu nijest równy prądowi wpływającemu. Służącdo ochrony ludzi przeporażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim jak i bezpośrednim  ogranicztakżskutki uszkodzeniurządzeń w tym wywołanipożaru.

133,95 zł
Brutto

108,90 netto

Ilość

ADC920D
ADC920D
5 Przedmioty

Opis

Dostępność
3 dni

Produkty polecane