Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003-DE

Index: SA235776 | Nr. kat.: 235776

Parametry podstawowe:
Różnicówk3 fazow(trójfazowa)
Prąznamionowy In= 25[A]
Wytrzymałosć zwarciowIcu= 6[kA]
Znamionowy prąróżnicowy Id=0,03[A]
A- prąprzemienny sinusoidalny (wyłacznik reagujtylko nprądy różnicowprzemiennsinusoidalnie)
Bieguny=4P
Typ=CFI6

Opis dodatkowy:

Wyłącznik różnicowoprądowy (nazwy potocznilecz niepoprawnwyłącznik przeciwporażeniowy, różnicówka, bezpiecznik różnicowoprądowy, czasaużywany angielski skrót RC- residual current device) — zabezpieczenielektryczne, urządzenie, którrozłączobwód, gdy wykryje, żprąelektryczny wypływający z obwodu nijest równy prądowi wpływającemu. Służącdo ochrony ludzi przeporażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim jak i bezpośrednim  ogranicztakżskutki uszkodzeniurządzeń w tym wywołanipożaru.

informacjtechninczne

"
130,29 zł
Brutto
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

CFI6-25/4/003-DE
Eaton
235776
1 Przedmiot

Produkty polecane