Automatyczne przełączniki faz służą do zachowania ciągłości zasilania odbiorników jednofazowych w przypadku zaniku fazy
zasilającej lub spadku jej parametrów poniżej normy.